טלפון: 03-5759481 | mazkirut@ers-law.co.il

חשוב לדעת


 

שטר חוב – עקרונות יסוד

שטר חוב הינו בטוחה שכיחה ביותר, אותה ניתן למצוא במגוון עסקאות בתחומים שונים, כגון הסכמי שכירות, קמעונאות, הסכמי מכר ועוד. מצאנו לנכון על כן, לסקור להלן לטובת לקוחותינו, מספר עקרונות יסוד בכל הנוגע לשטר חוב.

ערבות מטיבה בדיני מכרזים

ידוע כי ערבות למכרז שאינה עומדת בדרישות המכרז, מביאה לפסלות ההצעה. אך מה קורה כאשר הערבות עומדת בדרישות המכרז ומציבה תנאים שהם אף טובים יותר מאלו שנדרשו. האם גם אז מביא הדבר לפסלות ההצעה ? מפסיקת בתי המשפט נראה, כי בדרך כלל גם ערבות מטיבה תפסול את ההצעה, וכי ניתן יהיה להכשירה רק במקרים חריגים.

חשוב לדעת


 

 

שטר חוב – עקרונות יסוד

שטר חוב הינו בטוחה שכיחה ביותר, אותה ניתן למצוא במגוון עסקאות בתחומים שונים, כגון הסכמי שכירות, קמעונאות, הסכמי מכר ועוד. מצאנו לנכון על כן, לסקור להלן לטובת לקוחותינו, מספר עקרונות יסוד בכל הנוגע לשטר חוב.

ערבות מטיבה בדיני מכרזים

ידוע כי ערבות למכרז שאינה עומדת בדרישות המכרז, מביאה לפסלות ההצעה. אך מה קורה כאשר הערבות עומדת בדרישות המכרז ומציבה תנאים שהם אף טובים יותר מאלו שנדרשו. האם גם אז מביא הדבר לפסלות ההצעה ? מפסיקת בתי המשפט נראה, כי בדרך כלל גם ערבות מטיבה תפסול את ההצעה, וכי ניתן יהיה להכשירה רק במקרים חריגים.