טלפון: 03-5759481 | mazkirut@ers-law.co.il

מעורבותנו בליבת עסקיו של הלקוח, מאפשרת לנו להעניק לו ייעוץ מונע וכן הצפת בעיות ופתרונן. אנו קשובים ללקוח בכל עת ועניין 

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית - הערך המוסף לעסקיך


 

מומחיות

איכות התוצרים המשפטיים שלנו, נובעת משנים רבות של ניסיון, בשילוב יושרה מקצועית ולימוד תמידי. במסגרת הטיפול בתחום האזרחי-מסחרי, פיתחנו התמחויות ספציפיות, במגוון תחומי פעילות:

> תאגידים ופיננסים  > רשלנות מקצועית  > ביטוח  > דיני עבודה  > משפט מנהלי ומוניציפאלי  > הסכמי מחשוב > אנרגיה  > מקרקעין ועסקאות נדל”ן  > נזקי רכוש

 

תאגידים ופיננסים

• חברות ושותפויות

צוות המשרד בעל ניסיון רב בייעוץ משפטי לחברות ושותפויות, לרבות בהיבטים השונים של ממשל תאגידי. אנו מלווים חברות ציבוריות באספקטים השונים הקשורים להגדרתן כציבוריות, לרבות מתן שירותי מזכירות חברה. 

• אגודות שיתופיות ועמותות

למשרדנו ניסיון וידע נרחב בהיבטים ובהשלכות המיוחדים לתחום זה. עורכי הדין שלנו צברו ניסיון רב בייעוץ משפטי לעמותות ולאגודות שיתופיות, לרבות מושבים, קיבוצים ותאגידים הקשורים לאגודות שיתופיות.

עו”ד ארליך, משמשת כבוררת מטעם רשם האגודות השיתופיות בסכסוכים המופנים על ידו להכרעתה.

• מכללות אקדמיות

משרדנו מעניק יעוץ משפטי שוטף למכללות אקדמיות. בשנים האחרונות ליווינו תהליכי מיזוג מורכבים בין מכללות, לרבות ייצוגן בפני המל”ג, הות”ת ומשרד החינוך. 

לעו”ד רוזן, העומדת בראש התחום המסחרי-פיננסי מומחיות מיוחדת בדיני השכלה גבוהה, בתחום העמותות, וקשרי עבודה עם רגולטורים רלוונטיים.

• חברות בצמיחה

ניסיוננו העשיר בתחום המשפט המסחרי בשילוב ראייה עסקית רחבה ומגוונת, מאפשרים לנו לייצר עבור לקוחותינו אינטגרציה בין ההזדמנויות בסביבה העסקית החיצונית, לבין החוזקות, היכולות והמשאבים שלהם. כל אלה מסייעים ללקוחותינו לבחור את הזירות הנכונות עבורם ליצירת יתרון תחרותי המתורגם להצלחה כלכלית.

לעו”ד סולומונוביץ, העומד בראש תחום זה, ניסיון עשיר ומגוון בליווי משפטי של חברות בתהליכי צמיחה, תוך שילוב הראייה העסקית בפרספקטיבה המשפטית.

רשלנות מקצועית

במהלך השנים התמחינו בטיפול בנושאי משרה ודירקטורים, לרבות ובמיוחד בתביעות רשלנות כנגד נושאי משרה ודירקטורים של חברות ציבוריות, ובתביעות בגין רשלנות מקצועית של בעלי מקצועות חופשיים, כגון: רואי חשבון, עורכי דין וכיוצא בזה. לעו”ד ארליך, העומדת בראש תחום הליטיגציה ולצוות המשרד, ידע וניסיון רב בתחום זה, אשר נצבר בייצוג בעשרות תביעות מורכבות בהקשרים אלה, לרבות תביעות ייצוגיות ונגזרות.

ביטוח

משרדנו רכש ניסיון רב ביעוץ בתחום הביטוח למוסדות פיננסיים וחברות, במיוחד לעניין ביטוחים מיוחדים ופיננסיים, תוך שילובם בתחום המסחרי-רגולטורי, כגון: ביטוח נושאי משרה, ביטוח אחריות מקצועית וביטוחי אשראי. השירות כולל מתן חוות דעת משפטיות ויעוץ כללי בתחום הביטוח והרגולציה שלו, לרבות בקשר עם השימוש בביטוח אשראי לצרכי הלימות הון.

המשרד משתף פעולה עם עוה”ד אירית שפירא ובר כיועצת מיוחדת בתחום הביטוח.  עו”ד שפירא ובר, מומחית בתחום הביטוח מזה שנים רבות, כיהנה בעבר כיועצת המשפטית של קבוצת כלל ביטוח, ומייצגת כיום לקוחות מרכזיים בתחום.

דיני עבודה 

אנו מייעצים ומלווים את לקוחותינו בהיבטים שונים של יחסי עבודה, כשלזכותנו עומד ניסיון מקצועי רב בניסוח הסכמי עבודה, כגון: הסכמי העסקה, הסכמי סיום העסקה ופרישה, הסכמי אי-תחרות ושמירת סודיות, תקנונים, נהלים וכיוצ”ב.

בנוסף על הטיפול באירועים מתוכננים, צברנו ניסיון עשיר בטיפול במצבי משבר, סכסוכים עם עובדים, טיפול בתלונות על הטרדה מינית וייעוץ למניעת הטרדה מינית במסגרת פנים ארגונית, כמו גם ידע בליווי שינויים מבניים ארגוניים ובהליכי הבראה ושיקום חברות.

משפט מנהלי ומוניציפאלי

אנו מנהלים זה שנים רבות, מגוון תיקים בתחום המשפט המנהלי בכלל והמוניציפאלי בפרט. אנו עוסקים רבות בתחום דיני הרשויות המקומיות, בין היתר בעריכת מכרזים וניסוחם, ניהול המכרזים לרבות בשלב בחירת הזוכים וליווי ועדות המכרזים. כמו כן, אנו מייצגים לקוחות בהליכים משפטיים שעניינם החלטות של ועדות המכרזים.

במהלך השנים פיתחנו מיומנות רבה בחקיקת חוקי עזר, בעריכת חוות דעת וחוזים, לרבות חוזי פיתוח וחוזים עם יזמים, כמו גם ייצוגן של הרשויות בפני גורמים שונים, החל מבתי המשפט השונים, וכלה ברשות מקרקעי ישראל, רשויות התכנון והבניה, משרדי הממשלה וכיוצ”ב.

עו”ד שלומית ארליך, המכהנת כיו”ר ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית ת”א, עומדת בראש צוות מקצועי במשרדנו, המלווה רשויות מקומיות בתחום המיסוי המוניציפאלי.

הסכמי מחשוב

בשנים האחרונות צבר משרדנו ניסיון וידע רב בעריכת הסכמי התקשרות בתחום המחשוב וטכנולוגיית המידע (IT) הכוללים בין היתר, הסכמי  אפיון, פיתוח, יישום והטמעה של מערכות תוכנה מורכבות, הסכמי נציגויות, הסכמי רישיון ותחזוקה, הסכמי מיקור חוץ (Outsourcing) וכד’.

הסכמים אלו דורשים ידע ומיומנות מיוחדים בהבנת תהליכי המחשוב השונים בארגון, ובכלל זה, תהליכי האפיון, הפיתוח וההטמעה של מערכות המחשוב בארגון, ותהליכי העבודה.

הניסיון והבקיאות של משרדנו בתהליכים אלו, הינם קריטיים ובעלי חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט כולו, ומאפשרים לנו להקטין את הסיכונים הכרוכים בתהליכים אלו, הן סיכונים תפעוליים, והן סיכונים הכרוכים בעלות הפרויקט.

אנרגיה

למשרדנו מיומנות מקצועית גבוהה בתחום הייעוץ המשפטי בענף האנרגיה בכלל ובייעוץ לחברות הדלק בפרט, בעיקר בנושאים הקשורים לרכישת תחנות תדלוק והפעלתן, וקשר עם רשויות רלוונטיות, כמו משרדי התשתיות ואיכות הסביבה.

עו”ד רוזן שימשה יועצת משפטית פנימית של אחת מחברות הדלק הגדולות בישראל משך שבע שנים.

מקרקעין ועסקאות נדל”ן

אנו מעניקים ללקוחותינו שירותי ייעוץ וטיפול משפטי בתחומי המקרקעין השונים, לרבות עסקאות של מכירה ו/או רכישה של קרקעות, עסקאות קומבינציה, ליווי יזמים בביצוע פרויקטים בתחום הבניה, לרבות פרויקטים משותפים לרשויות ולגופים מסחריים, רישום בתים משותפים וכיוצ”ב.

אנו מלווים את לקוחותינו בכל שלבי העסקה עד לביצוע הרישום וסיום הפרוייקט. לעורכי הדין שלנו ניסיון בתחומי רישוי עסקים ותכנון ובנייה.

נזקי רכוש

במשרדנו מחלקה מיוחדת המתמחה בטיפול בתביעות נזקי רכוש, כגון ציי רכב וכד’, אשר במהלך השנים צברה ניסיון רב בניהול מאות תיקים בבתי המשפט השונים.

 

מעורבותנו בליבת עסקיו של הלקוח, מאפשרת לנו להעניק לו ייעוץ מונע וכן הצפת בעיות ופתרונן. אנו קשובים ללקוח בכל עת ועניין 

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית - הערך המוסף לעסקיך