טלפון: 03-5759481 | mazkirut@ers-law.co.il

מערכת יחסים כנה ואמיצה עם הלקוח, תוך שמירה על חירות מקצועית - מעניקה ללקוחותינו ליווי צמוד ויחס אישי בהתאמה מלאה לצרכיהם

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית - הערך המוסף לעסקיך


 

האם עובד זכאי לתשלום שכר עבודה גם בגין נוכחות בטרם או לאחר משמרת

מאת עו”ד שלומית ארליך

האם חייב מעסיק בתשלום שכר עבודה לעובד במשמרות, עבור שעות ששהה במפעל בטרם תחילת המשמרת או שעות שנשאר במפעל לאחריה ? התשובה לכך תלויה במעשי העובד בשעות אלו.

 
סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 (להלן: “החוק”), קובע כי שעות עבודה הן הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה. דהיינו, השעות שבהן לא היה העובד חופשי לעשות כרצונו.
התשובה לשאלה האם שעות מסוימות הן שעות עבודה תלויה בשאלה אם העובד חופשי לעשות לעצמו באותן שעות ולכן, שעות עבודה אינן בהכרח הזמן שבו העובד מצוי בפועל במקום העבודה.
בעניין עב (ב”ש) 1762/02 אלי חי נ’ פתאל מלונות בע”מ, נדון בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע מקרה בו תבע עובד הפרשי שכר לאחר ששעות העבודה שולמו לעובד בהתאם לשעות המשמרת שהוגדרו לו, ולא בהתאם לנתוני החתמת שעון הנוכחות.
בית הדין האזורי לעבודה פסק כי במקרה של משמרות קבועות ומוגדרות מראש, אין משמעות לנוכחות מעבר לשעות המשמרת המוגדרות, ולפיכך זו אינה מזכה בשכר עבודה.
לאור האמור לעיל, כאשר עובד מוזמן לעבודה במשמרת ששעותיה, לרבות תחילתה וסיומה מוגדרות, הבסיס לקביעת שעות עבודתו של העובד הן שעות המשמרות והשעות הנוספות כפי שאושרו על ידי המעסיק, ואין להביא בחישוב שעות עבודה, את הזמן בו מתייצב העובד קודם לתחילת המשמרת.
אם לעומת זאת, העובד מחויב להימצא במקום העבודה, ולעמוד לרשות המעסיק גם מעבר לשעות המשמרות המוגדרות, נוכחות זו מזכה בשכר עבודה. העובדה, שבחלק משעות הנוכחות לא הייתה פעילות שהצריכה פעולה מצד העובדים, אינה גורעת ממהותן של שעות אלה כשעות עבודה, בהן בעל כורחם נאלצו להתנתק מביתם ומשפחתם, לשהות במקום העבודה, והגם שאין פעילות הם חויבו להימצא במקום מוכנים ומזומנים לכל קריאה שתבוא מצד המעסיק, או גורם אחר, לבצע את המוטל עליהם.
 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה, בין בגין אירועים הנוגעים לאמור שאירעו בעבר, ובין לסיוע וייעוץ בעתיד.
 
אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו”ד המוסמך במשרדנו על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו. אין באמור כדי ליצור יחסי עו”ד-לקוח בין המשרד ו/או מי ממנו לבין הקורא.

מערכת יחסים כנה ואמיצה עם הלקוח, תוך שמירה על חירות מקצועית - מעניקה ללקוחותינו ליווי צמוד ויחס אישי בהתאמה מלאה לצרכיהם

ERS_Small_Logo

חכמה משפטית ותבונה רגשית - הערך המוסף לעסקיך